Відповідно до ст.1054 Цивільного кодексу України  за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Дуже часто банком у процесі неналежного виконання кредитного договору нараховується неустойка (пеня та/або штраф), яку за умовами цього договору боржник зобов’язаний сплатити.

Згідно зі ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Часто трапляються випадки, коли банк нараховує пеню та/або штраф на основну суму заборгованості. Як бути в цьому випадку жителям Донецької області?

Важливим інструментом в захисті свого порушеного права є Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014 № 1669-VII, яким встановлено заборону на нарахування пені та/або штрафу на основну суму заборгованості за кредитними договорами та договорами позики.

Так, на час проведення антитерористичної операції забороняється нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики з 14 квітня 2014 року громадянам України, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися у період з 14 квітня 2014 року з населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція, а також юридичним особам та фізичним особам — підприємцям, що провадять (провадили) свою господарську діяльність на території населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція.

Дія цього Закону поширюється на період проведення антитерористичної операції та на шість місяців після дня її завершення.

Обов’язок банку скасувати нараховані пеню та/або штрафи

Банки та інші фінансові установи, а також кредитори зобов’язані скасувати зазначеним у цій статті особам пеню та/або штрафи, нараховані на основну суму заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами і договорами позики у період проведення антитерористичної операції. Це підтверджується також Листом Національного банку України від 05.11.2014  № 18-112/64483 банкам України «Про скасування пені та штрафів за договорами кредиту під час АТО».

Таким чином, можна подати заяву на списання пені та/або штрафів в відділенні банку.

Важливо! Однак, скасування пені та/або штрафів не звільняє особу від сплати кредиту та процентів. Тому, при виникненні обставин, які унеможливлюють виплату кредитів, потрібно письмово звернутися в банк. З банком можна домовитися про реструктуризацію заборгованості, відстрочку виплати та надання інших пільгових умов. В багатьох банках заяви приймаються електронною поштою, в телефонному режимі або на гарячу лінію банку.

Протягом терміну дії Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення антитерористичної операції, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов’язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.