Строки для прийняття спадщини


Для прийняття спадщини законодавством встановлено строк у 6 місяців, який починається з часу відкриття спадщини.
Якщо спадкоємець упродовж шести місяців з часу відкриття спадщини не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. 
За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк.
Слід зазначити, що спадкова справа заводиться нотаріусом за місцем відкриття спадщини на підставі поданої першою заяви.

Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, а нерухоме майно або основна його частина, у разі відсутності нерухомого майна — основна частина рухомого майна знаходиться на тимчасово окупованій території України ,  місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви.  

        Тобто  спадкоємець,   має право звертатись з заявою про прийняття спадщини в будь-якому місті на території, підконтрольній Уряду України , до державного або приватного нотаріуса ,  або в сільських населених пунктах — уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування. 

Законодавець  не визначив  питання стосовно спадкодавця, останнім місцем проживання якого була вільна територія України, але нерухоме майно , рухоме майно, залишилось   на тимчасово окупованій території України.

Відповідно до  статті 9 Закону України  «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України (будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, тимчасово окупованих територій України, є недійсним і не створює правових наслідків.

 

Які документи необхідні для відкриття спадщини.


Нотаріус при видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом або законом перевіряє факт смерті спадкодавця, наявність заповіту, час і місце відкриття спадщини, наявність підстав для закликання до спадкоємства за законом осіб, які подали заяву про видачу свідоцтва, та склад спадкового майна.
Нотаріусу подаються: 
— паспорт, 
— реєстраційний номер облікової картки платника податку, 
— документи, що посвідчують право власності спадкодавця на спадкове майно (державний акт на земельну ділянку, сертифікат на право на земельну частку (пай), свідоцтво про право на спадщину, посвідчені у встановленому законом порядку договори купівлі-продажу, дарування, міни, до яких додається сертифікат на право на земельну частку (пай), рішення суду про визнання права на земельну частку (пай)) та витяг з Державного земельного кадастру), 
— оплата за нотаріальну дію тощо.
У разі заведення спадкової справи та встановлення складу спадкового майна нотаріус надає спадкоємцю письмову довідку щодо переліку документів, необхідних для оформлення спадщини та видачі свідоцтва про право на спадщину, із зазначенням розміру плати за вчинення відповідних нотаріальних дій, яка визначена державним нотаріусом або щодо якої було досягнуто домовленості між приватним нотаріусом та спадкоємцем до заведення спадкової справи.

У випадку смерті спадкоємця на окупованій території, потрібно звернутися  с заявою  про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України  на підконтрольній території України.Заяву про встановлення факту смерті особи можуть подати родичі померлого або їхні представники. (ст. 257-1 Цивільного процесуального кодексу України). Потрібно встановити юридичний факт і надати докази, що підтверджують факт та викладені в заяві обставини (доказами можуть бути оригінали чи копії медичних документів, у тому числі папери, складені на тимчасово окупованій території; пояснення заінтересованих осіб, їхніх представників, свідчення свідків, висновки експертів та ін.).

Наталія Аляб‘єва менеджер проекту «Простір підтримки» БО БФ «Карітас Запоріжжя»