Порядок отримання свідоцтва про смерть:

Для отримання свідоцтва про смерть особи,яка померла на тимчасова непідконтрольній території України, визначеній Верховною радою України (АР Крим,м. Севастополь та окремі райони Луганської т Донецької областей), необхідно:

  • звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану в межах території, підконтрольній легітимній владі України, та отримати письмову відмову, яка має бути використана при підготовці заяви до суду.
  • подати до суду за місцем проживання (перебування) заявника (за межами тимчасово окупованої території або за підсудність суду визначеного розпорядженням Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 02.09.2014 року №2710/38-14 « Про визначення територіальної підсудності справ»)заяву про встановлення факту смерті особи на тимчасово непідконтрольній території України, а разом з нею – належні докази та квитанції про сплату судового збору (352,40 грн. станом на 01.01.2018

Заява подається родичами померлого або їх представниками і в ній повинно буди зазначено:

  • який факт заявник просить встановити та з якою метою;
  • виклад доказів ,що підтверджують факт смерті (доказами у справі можуть буди пояснення заявників , свідків, письмові докази, речові докази, зокрема звуко- і відеозаписи, висновки експертів).

Така справа розглядається судом невідкладно з моменту надходження відповідної заяви.(на практиці ,термін розгляду залежить від завантаженості суду).

За результатом розгляду заяви суд постановляє рішення про встановлення факту смерті особи або (у разі неналежної форми заяви або відсутності вказаних у заяві документів) про повернення заяви ,або (у разі недостатніх доказів) про відмову. Суд має роз’яснити порядок оскарження рішення та невідкладно видати копію рішення заявнику ( у разі відсутності заявника підчас проголошення рішення копія рішення про встановлення факту смерті надсилає до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації).

Для отримання свідоцтва про смерть особа подає до найближчого відділу державної реєстрації актів цивільного стану копію рішення суду про встановлення відповідного факту та паспорт громадянина України.

Судовий збір не справляється за подання заяви щодо особи,яка загинула або пропала безвісті в районах проведення воєнних дій або антитерористичних операцій.

Заяление об установлении факта смерть

 

               Порядок отримання свідоцтва про народження дитини:

Для отримання свідоцтва про народження дитини, яка народилася на тимчасова непідконтрольній території (АР Крим,м. Севастополь та окремі райони Луганської т Донецької областей), батькам,родичам, їхнім представникам або інших законним представникам дитини  необхідно:

  • звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану в межах території, підконтрольній легітимній владі України, та отримати письмову відмову, яка має бути використана при підготовці заяви до суду.
  • подати до будь-якого суду за межами території належно від свого місця прживання:
  • заяву про встановлення факту народження особи;
  • належні докази
  • квитанції про сплату судового збору (352,40 грн. станом на 01.01.2018р.).

Така справа розглядається судом невідкладно з моменту надходження відповідної заяви.(на практиці ,термін розгляду залежить від завантаженості суду).

У разі задоволення заяви , суд невідкладно видає копію рішення заявнику, в якому зазначає дані про дату і місце народження дитини, її стать, відомості про батьків, або надсилає копію рішення до відділу реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації ( у разі відсутності заявника під час проголошення рішення)

Суд повертає заяву – у разі неналежної форми заяви або відсутності вказаних у заяві документів. Суд відмовляє у задоволенні заяви – у разі недостатності доказів.

Для отримання свідоцтва про народження заявник подає до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану копію рішення суду про встановлення відповідного факту та свій паспорт громадянина України.

Важливо! Родичами є: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. Законними представниками є батьки (усиновлювачі), опікуни.

У разі посилання на свідчення свідків заявник повинен переконатись, що вони зможуть з’явитися до суду у день подання заяви про встановлення факту.

Доказами у справі можуть бути письмові докази: оригінали чи копії медичних документів, пояснення заінтересованих осіб, їхніх представників, свідчення свідків, речові докази, зокрема звуко- і відеозаписи, висновки експертів. Документи, видані органами та установами (в т.ч., лікарняними закладами), що знаходяться на тимчасово окупованій території, теж можуть братися до уваги судом.

Рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому Цивільно-процесуальним кодексом України.

Заяление об установлении факта рождения

Оскарження рішення не зупиняє його виконання